BUDUJEME CHYTRÁ MĚSTA

Od výroby a umístění senzorů/regulátorů, přes přenos dat a dodání ovládacích prvků až po zobrazení a ovládaní zařízení prostřednictvím webového prohlížeče.

Senzory a regulátory

Dle konkrétních požadavků dodáme aktivní i pasivní prvky inteligentního systému a provedeme jejich instalaci. Dodáváme osvědčená zařízení vlastního vývoje a výroby i senzory a regulátory dalších výrobců.

Řízení a přenos

Provedeme instalaci a konfiguraci řídících prvků. Navrhneme a zajistíme propojení koncových zařízení s řídícími prvky a následné připojení dílčí větve systému k internetu.

Vizualizace a archivace

Na našich, Vašich serverech nebo serverech třetích stran provedeme implementaci technologie pro ukládání provozních i pasportizačních dat a implementaci rozhraní pro řízení a reporting inteligentního systému.


SmartCity a SmartGrid

Na letáku SmartCity a SmartGrid naleznete schéma znázorňující technologické řešení chytrých měst a inteligentních sítí.


Veřejné osvětlení - demo

Prohlédněte si webové řešení pro účely publikace evidenčních a stavových dat o lampách veřejného osvětlení na bázi Web Portal Engine. Více v sekci Veřejné osvětlení


Parkovací místa - demo

Prohlédněte si ukázku vizualizace a webové publikace údajů zaznamenaných parkovacími senzory. Více v sekci Parkovací místa


Distribuční soustavy - demo

Vyzkoušejte si dispečerský řídící systém pro plynovou distribuční soustavu. Více v sekci Distribuční soustavy


Demonstrativní systém inteligentního veřejného osvětlení

Spolupracujeme s jednou z moravských obcí na zavedení demonstarativního inteligentního sytému veřejného osvětlení. Systém bude obsahovat jednu malou větev o počtu 6 regulačních prvků připojených k světelným LED bodům veřejného osvětlení. Samozřejmostí bude řídící prvek Foxtrot doplněný senzory v podobě kamery a několika dalších jednoduchých čidel. Prostřednictvím řídícího prvku bude větev připojena k internetu. Zobrazení aktuálního stavu světelných bodů i jejich ovládání bude umožněno pomocí webové aplikace.


Spuštěn web o technologiích pro Smart Cities

Připravili jsme webové stránky pro zájemce o oblast technologií v rámci konceptu Smart Cities.


Jsme konsorcium dvou českých soukromých společností.

GEOVAP, spol. s r.o.

Společnost GEOVAP, spol. s r.o. se zaměřuje na na vývoj software a poskytování služeb v oblastech agend veřejné správy, Document Managementu, GIS, pokročilého zpracování grafických dat, Smart Grid a průmyslové automatizace.

Teco a.s.

Společnost Teco a.s. je přední český výrobce průmyslových řídicích systémů kategorie PLC (z anglického slova Programmable Logic Controller), které jsou vyvíjeny, vyráběny a testovány podle mezinárodních standardů.

Možné způsoby přenosu data z koncového zařízení do sítě internet (do dispečerské aplikace, na webový portál apod.) a zpět:

VLASTNÍ RÁDIOVOU SÍTÍ PŘIPOJENOU K INTERNETU

Jednotlivá koncová zařízení inteligentní sítě komunikují s dalšími koncovými zařízeními ve svém dosahu. Prostřednictvím radiového signálu jsou přenášena data celou danou větví až k řídícímu prvku větve (PLC automatu). PLC automat je připojen do internetové sítě.

Tento způsob je vhodný pro systémy, které jsou budovány po větvích. V rámci jedné větve musí být koncová zařízení rozmístěna tak, aby byla umožněna jejich vzájemná komunikace. Řídící prvek dané větve musí mít přístup k internetu.

GLOBÁLNÍ SÍTÍ PRO IOT (SIGFOX)

Koncová zařízení inteligentní sítě jsou samostatné jednotky a jsou přímo připojeny do globální sítě pro přenos dat (např. SIGFOX). Přes API rozhraní je umožněn přístup z internetu k údajům z koncových zařízení.

Tato varianta se uplatňuje pro systémy, kde jsou realizována pouze pasivní čidla - nikoli regulační prvky. Tedy tehdy, kdy informace putují pouze ve směru od koncového zařízení, nikoli k němu. Senzory mohou být u této varianty rozmístěny nepravidelně v libovolných vzdálenostech od sebe. Není nutné napojení čidla na zdroj elektrické energie (nízká energetická náročnost přenosu dat). Čidla mohou být v místech, kde je konvenční způsob připojení k internetu komplikovaný nebo nemožný. Nevýhodou této technologie je omezená frekvence přenosu informací - nevhodné pro potřeby "real-time" přenosu dat.

BĚŽNOU INTERNETOVOU SÍTÍ (LTE, ADSL...)

Jednotlivá koncová zařízení inteligentní sítě jsou přímo připojeny do internetu prostřednictvím veřejných sítí typu LTE, ADSL atd.

Tento způsob přenosu je energeticky náročný, proto jsou kladeny vyšší nároky na zdroj energie. Typické jsou často vysoké provozní náklady (nutnost samostatného připojení jednotlivých čidel do internetu). Dalším specifikem je závislost na dostupnosti veřejné internetové sítí v dané lokalitě.


Instalace inteligentního systému veřejného osvětlení může zahrnovat:

 • Instalaci nových moderních světelných bodů (např. LED zářiče) včetně regulačního prvku
 • Bezdrátové propojení světelných bodů dané větve systému s řídícím prvkem
 • Instalaci řídícího prvku včetně napojení na zdroj energie a připojení k internetu
 • Pronájem IT infrastruktury pro uložení dat a provoz aplikací
 • Návrh a implementace datového modelu
 • Webové aplikace pro účely administrace systému a vizualizace provozních a pasportizačních údajů
 • Webové aplikace pro veřejnou publikaci vybraných údajů

Ukázka vizualizace a webové publikace údajů zaznamenaných parkovacími senzory:

Instalace inteligentního parkovacího systému může zahrnovat:

 • Instalaci senzorů do vozovky
 • Bezdrátové propojení senzoru dané větve systému s řídícím prvkem
 • Instalaci řídícího prvku včetně napojení na zdroj energie a připojení k internetu
 • Pronájem IT infrastruktury pro uložení dat a provoz aplikací
 • Návrh a implementace datového modelu
 • Webové aplikace pro účely administrace systému a vizualizace provozních a pasportizačních údajů
 • Webové aplikace pro veřejnou publikaci vybraných údajů

Ukázka vizualizace dat:


Speciální řešení pro dispečerské řízení procesů:

 • Vyčítání dat z aktivních prvků dané soustavy (např. předávací a regulační stanice plynu) a ukládání hodnot do DB
 • Přehledné zobrazení celé soustavy včetně základních provozních údajů v mapě
 • Detailní zobrazení a ovládání jednotlivých prvků soustavy
 • Zobrazení přesné polohy prvků soustavy (např. plynovod, stanice) včetně podkladových map a dalších mapových vrstev
 • Tematizace prvků v mapě dle jejich aktuálního stavu (např. červěně svítí regulační stanice s poruchou)
 • Přechod kliknutím z mapy do detailní vizualizace prvku (např. přechod do podrobného schematu regulační stanice)
 • Přístup možný po přihlášení přes internet z terénu (např. aktuální hodnoty tlaku v potrubí přímo v terénu)

UMÍME VÍCE! Nenašli jste, co hledáte? Kontaktujte nás nebo si prohlédněte naše další produkty a služby. Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti výroby průmyslových řídících systémů, vývoje dispečerských systémů na bázi SCADA/HMI, implementace informačních systémů pro veřejnou spávu i soukromý sektor a know-how pro efektivní práci s digitálními daty.